Секое купување со Visa картичка ви дава повеќе!

Promotion for Visa cardholders of the Republic of Macedonia.

Стопанска Банка а.д. Битола

За банката

Вашето секојдневие, брзо и едноставно

Платежни картички

Брзо, сигурно и едноставно

Електронско Банкарство

Да си купааам...

Сметки за најмладите

Курсна листа Датум 22.10.2014

EUR EUR 61.8 61.35
USD USD 48.85 47.62
CHF CHF 51.58 50.23
AUD AUD 42.94 41.86
Повеќе

Регистрација за нови кориснициE-BANKING

 

 

Новости

Извештај и податоци со состојба на 30.06.2014 година објавени на 30.07.2014 годинa

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци...

Трет Симпозиум 'Менаџмент и Вработливост'

Стопанска Банка а.д. Битола учествуваше на Третиот Симпозиум „Менаџментот и вработливоста”

Извештај и податоци со состојба на 31.12.2013 година објавени на 12.05.2014 годинa

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци...

 

Извештај и податоци со состојба на 30.06.2013 година објавени на 30.07.2013 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци...

Извештај и податоци со состојба на 31.12.2012 година објавени на 15.05.2013 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци...

Долгорочни денарски и девизни депозити со фиксен стимулативен додаток

Извештај и податоци со состојба на 30.06.2012 година објавени на 31.07.2012 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци...

Извештај и податоци со состојба на 31.12.2011 година објавени на 15.05.2012 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци...

Извештај и податоци со состојба на 30.06.2011 година објавени на 01.08.2011 година

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци...

Соопштенија

Соопштеније од  Стопанска Комора на Македонија

Здружение на Банкарството

Ј А В Е Н П О В И К
ЗА УЧЕСТВО НА XXXIV -то СОБРАНИЕ НА БАНКАТA

Почитувани клиенти,

            Ве известуваме дека Стопанска банка а.д. Битола од 01.05.2013 година согласно Тарифникот за надоместоци на услуги за печатење на извод во хартиена форма ќе наплаќа по 10,00 денари. Доколку сакате да ја користите опцијата бесплатно доставување на изводот на e-mail адреса, потребно е да доставите до Банката пополнета Пријавата која можете да ја преземете преку web стр. или во најблиската експозитура на Банката, со наведена e-mail адреса на која треба да ви ги испраќаме дневните изводи по сметки во платен промет во земјата. За користење на бесплатен пристап и печатење на Вашите изводи можете да го користите Електронското банкарство на Стопанска банка а.д. Битола.

Превземи пријава

Продажба на превземен имот ...

Kаталог на превземен имот


Девизен платен промет тарифа


Кодекс за добро работење на банките и штедилниците во РМ